38965
1

ըղորմի - բացատրություն

Տե՛ս
Ողորմի:
398
38965
2

ըղորմի - հոմանիշներ

38965
4

ըղորմի - ռուսերեն թարգմանություն

38965
3

ըղորմի - անգլերեն թարգմանություն