38968
1

ըմբակ - բացատրություն

Տե՛ս
Ըմպակ:
398
38968
2

ըմբակ - հոմանիշներ

38968
4

ըմբակ - ռուսերեն թարգմանություն

38968
3

ըմբակ - անգլերեն թարգմանություն