38969
1

ըմբան - բացատրություն

Տե՛ս
Ըմպան:
398
38969
2

ըմբան - հոմանիշներ

38969
4

ըմբան - ռուսերեն թարգմանություն

38969
3

ըմբան - անգլերեն թարգմանություն