38972
1

ըմբերանվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ըմբերանել -ի:
398
38972
2

ըմբերանվել - հոմանիշներ

38972
4

ըմբերանվել - ռուսերեն թարգմանություն

38972
3

ըմբերանվել - անգլերեն թարգմանություն