38989
1

ըմբշային - բացատրություն

[ածական]
Նույնն Է՝ Ըմբշական:
398
38989
2

ըմբշային - հոմանիշներ

38989
4

ըմբշային - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ըմբիշային։
38989
3

ըմբշային - անգլերեն թարգմանություն