38993
1

ըմբոշխնվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ] Ըմբոշխնել-ի:
398
38993
2

ըմբոշխնվել - հոմանիշներ

38993
4

ըմբոշխնվել - ռուսերեն թարգմանություն

38993
3

ըմբոշխնվել - անգլերեն թարգմանություն