39894
1

թագազրկվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Թագազրկել -ի:
410
39894
2

թագազրկվել - հոմանիշներ

39894
4

թագազրկվել - ռուսերեն թարգմանություն

39894
3

թագազրկվել - անգլերեն թարգմանություն