39908
1

թագակապվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Թագակապել -ի:
410
39908
2

թագակապվել - հոմանիշներ

39908
4

թագակապվել - ռուսերեն թարգմանություն

39908
3

թագակապվել - անգլերեն թարգմանություն