39931
1

թագավոր - բացատրություն

թագավորի [գոյական]
1. Միապետի տիտղոսը միապետական կարգերում:
2. Այդ տիտղոսը կրող և թագավորական իշխանությունն ունեցող անձ, միապետ, արքա:
3. Նորափեսան պսակի և հարսանիքի ժամանակ:
4. Ամենամեծը՝ ամենաուժեղը ցեղի՝ տեսակի մեջ:
5. Թագավորի պատկեր կրող խաղաթուղթ, պապ:
6. [շախմատ]: Նույնն է՝ Արքա:
7. [փոխաբերական] Բացարձակ իրավունքի տեր, ինքնիշխան, ինքնակալ:
8. [փոխաբերական] Արդյունաբերական խոշոր մենաշնորհի տեր:
9. [եկեղեցական]: Ժամերգության մեջ՝ ժամագրքի երգեր, որոնք սկսվում են թագավոր հավիտյան բառերով:
410
39931
2

թագավոր - հոմանիշներ

գ.
1. Արքա, կայսր, գահակալ, տիրակալ, միապետ, վեհապետ, բռնակալ, ինքնակալ (անսահմանափակ), կեսար (բյուզանդական), շահ, շահնշահ (պարսկական), թագավոր թագավորաց, արքայից արքա. ցար (ռուսական), սուլթան (մահմեդական), փարավոն (եգիպտական), նեգուս (հաբեշական), (հնց.) ծիրանավոր, փադիշահ, աշխարհատեր:
2. Տես Նորափեսա:
39931
4

թագավոր - ռուսերեն թարգմանություն

ի Царь, король. Միահեծան թագավոր царь-самодержец. ◊ Թագավոր թագավորաց 1) царь царей, 2) бог, царь небесный. Թագավորն ապրած կենա (հնց․) многая лета царю (устар.).
39931
3

թագավոր - անգլերեն թարգմանություն

king