45576
1

ժաժան - բացատրություն

[ածական] (գավառական)
Շարժող, օրորող, տատանող:
468
45576
2

ժաժան - հոմանիշներ

45576
4

ժաժան - ռուսերեն թարգմանություն

45576
3

ժաժան - անգլերեն թարգմանություն