45577
1

ժաժել - բացատրություն

[ներգործական բայ] (գավառական)
1. Շարժել:
2. Ցնցել, թափահարել:
468
45577
2

ժաժել - հոմանիշներ

տես Շարժել:
45577
4

ժաժել - ռուսերեն թարգմանություն

45577
3

ժաժել - անգլերեն թարգմանություն