45581
1

ժաժիկախառն - բացատրություն

[ածական]
Հետը ժաժիկ խառնած՝ խառնված:
468
45581
2

ժաժիկախառն - հոմանիշներ

45581
4

ժաժիկախառն - ռուսերեն թարգմանություն

45581
3

ժաժիկախառն - անգլերեն թարգմանություն