45584
1

ժաժկախառը - բացատրություն

Տե՛ս Ժաժիկախառն:
468
45584
2

ժաժկախառը - հոմանիշներ

45584
4

ժաժկախառը - ռուսերեն թարգմանություն

45584
3

ժաժկախառը - անգլերեն թարգմանություն