45586
1

ժաժկտալ - բացատրություն

[չեզոք բայ] (գավառական)
1. Շարժվել (շարունակաբար):
2. Կոտրտվել, սեթևեթել:
468
45586
2

ժաժկտալ - հոմանիշներ

45586
4

ժաժկտալ - ռուսերեն թարգմանություն

45586
3

ժաժկտալ - անգլերեն թարգմանություն