45589
1

ժաժվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ժաժել -ի:
468
45589
2

ժաժվել - հոմանիշներ

45589
4

ժաժվել - ռուսերեն թարգմանություն

45589
3

ժաժվել - անգլերեն թարգմանություն