45588
1

ժաժ-մաժ գալ - բացատրություն

Նույնն է՝ Ժաժ գալ:
468
45588
2

ժաժ-մաժ գալ - հոմանիշներ

1) տես Խռիվ:

2) տես Խակ:
45588
4

ժաժ-մաժ գալ - ռուսերեն թարգմանություն

միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. ժաժ գալ 1) двигаться, шевелиться․ 2) трястись ժաժ տալ 1) двигать, 2) трясти.
45588
3

ժաժ-մաժ գալ - անգլերեն թարգմանություն