45597
1

ժախնոց - բացատրություն

Տե՛ս
Ժեխնոց:
468
45597
2

ժախնոց - հոմանիշներ

տես Աղբանոց, Աղբյուս:
45597
4

ժախնոց - ռուսերեն թարգմանություն

45597
3

ժախնոց - անգլերեն թարգմանություն