45600
1

ժախուկ - բացատրություն

ժախուկի, [գոյական]
Նույնն Է՝ Կծվիչ:
0
45600
2

ժախուկ - հոմանիշներ

1) գ. (բսբ.) Ծովաբողկ, խրեն, կրեն:

2) գ. (բսբ.) Ապիոս, ժախ:

3) գ. (բսբ.) Մեծ բողկ, վայրի բողկ:
45600
4

ժախուկ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բսբ.) Хрен.
45600
3

ժախուկ - անգլերեն թարգմանություն