45611
1

ժահահոտել - բացատրություն

[չեզոք բայ] (հնացած)
Ժահահոտ դառնալ, գարշելի հոտ ստանալ, հոտել:
468
45611
2

ժահահոտել - հոմանիշներ

45611
4

ժահահոտել - ռուսերեն թարգմանություն

եց (հնց.) Издавать, испускать зловоние, смрад; смердеть.
45611
3

ժահահոտել - անգլերեն թարգմանություն