45616
1

ժահրաբույր - բացատրություն

[ածական]
Որից ժահրի հոտ է գալիս, ժահրի հոտ ունեցող՝ տարածող:
468
45616
2

ժահրաբույր - հոմանիշներ

45616
4

ժահրաբույր - ռուսերեն թարգմանություն

45616
3

ժահրաբույր - անգլերեն թարգմանություն