45619
1

ժահրաթոր - բացատրություն

[ածական]
Ժահր թորող, որից ժահր է ծորում, ժահրածոր:
468
45619
2

ժահրաթոր - հոմանիշներ

45619
4

ժահրաթոր - ռուսերեն թարգմանություն

45619
3

ժահրաթոր - անգլերեն թարգմանություն