45620
1

ժահրաթույն - բացատրություն

[ածական]
Ժահրոտ թույն ունեցող, թունավոր:
468
45620
2

ժահրաթույն - հոմանիշներ

45620
4

ժահրաթույն - ռուսերեն թարգմանություն

45620
3

ժահրաթույն - անգլերեն թարգմանություն