45623
1

ժահրախառն - բացատրություն

[ածական]
Ժահրի հետ խառն, ժահր պարունակող:
468
45623
2

ժահրախառն - հոմանիշներ

45623
4

ժահրախառն - ռուսերեն թարգմանություն

45623
3

ժահրախառն - անգլերեն թարգմանություն