45625
1

ժահրածուխ - բացատրություն

ժահրածխի, ժահրածխեր, [գոյական] (բանաստեղծական)
Ժահրալից ծուխ, ժահրախառն ծուխ:
468
45625
2

ժահրածուխ - հոմանիշներ

45625
4

ժահրածուխ - ռուսերեն թարգմանություն

45625
3

ժահրածուխ - անգլերեն թարգմանություն