45628
1

ժահրակալվել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
Ժահը՝ թարախ բռնել, թարախակալել:
468
45628
2

ժահրակալվել - հոմանիշներ

45628
4

ժահրակալվել - ռուսերեն թարգմանություն

45628
3

ժահրակալվել - անգլերեն թարգմանություն