45631
1

ժահրակույտ - բացատրություն

ժահրակույտի, ժահրակույտեր,
1. [գոյական] (բժշկական) Թարախի կուտակում մարմնի հյուսվածքների կամ օրգանների սահմանափակ
հատվածում, թարախակույտ, թարախուտ (աբսցես):
2. [ածական] Որտեղ թարախ է կուտակված, թարախալից, թարախակուտակ:
468
45631
2

ժահրակույտ - հոմանիշներ

45631
4

ժահրակույտ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Гнойник.
45631
3

ժահրակույտ - անգլերեն թարգմանություն

??