45632
1

ժահրակուտակ - բացատրություն

[ածական]
Թարախ կուտակված, որտեղ թարախ է կուտակվել, թարախակույտ, թարախալից:
468
45632
2

ժահրակուտակ - հոմանիշներ

45632
4

ժահրակուտակ - ռուսերեն թարգմանություն

45632
3

ժահրակուտակ - անգլերեն թարգմանություն