45634
1

ժահրահոտել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
Ժահրի հոտ ստանալ, գարշահոտ՝ թարախահոտ դառնալ, հոտել:
468
45634
2

ժահրահոտել - հոմանիշներ

45634
4

ժահրահոտել - ռուսերեն թարգմանություն

45634
3

ժահրահոտել - անգլերեն թարգմանություն