45637
1

ժահրանալ - բացատրություն

[չեզոք բայ]
Ժահր դառնալ, ժահրի վերածվել:
468
45637
2

ժահրանալ - հոմանիշներ

45637
4

ժահրանալ - ռուսերեն թարգմանություն

45637
3

ժահրանալ - անգլերեն թարգմանություն