45639
1

ժահրավոր - բացատրություն

[ածական]
Ժահր պարունակող:
468
45639
2

ժահրավոր - հոմանիշներ

45639
4

ժահրավոր - ռուսերեն թարգմանություն

45639
3

ժահրավոր - անգլերեն թարգմանություն