46802
1

իբերակովկասյան - բացատրություն

[ածական]
Իբերական և կովկասյան:
483
46802
2

իբերակովկասյան - հոմանիշներ

46802
4

իբերակովկասյան - ռուսերեն թարգմանություն

46802
3

իբերակովկասյան - անգլերեն թարգմանություն