46810
1

իբր - բացատրություն

[շաղկապ]
1. Նույնն է՝ Իբբև:
2. [մակբայ] Արտահայտում Է կասկած, տարակուսանք, անհավանականություն՝ որպես թե, իբր թե նշանակությամբ: Ասում է՝ իբր եկել է ու մեզ չի գտել:
3. (հազվադեպ) Գործածվում է սաստկական իմաստով՝ էլ, այլևս նշանակությամբ: Իբր ի՞նչ է մնում անել մեզ՝ հասարակ մարդկանց (Ա. Բելյաև):
483
46810
2

իբր - հոմանիշներ

մ. շ. ն. 1. Իբրև, որպես, պես, նման, ինչպես, զերդ, զերթ (բրբ.): 2. Երբ, մինչդեռ: 3. Այնինչ, թեպետև, թեև:
46810
4

իբր - ռուսերեն թարգմանություն

1. կ. Как, в качестве. 2. շ. Будто, как будто, якобы. ◊ Իբր թե как будто.
46810
3

իբր - անգլերեն թարգմանություն

1) as though,allegedly,ostensibly
2) as if,as though