46818
1

իբրև - բացատրություն

[շաղկապ]
1. Կապում Է համեմատության երանգ ունեցող դարձվածները՝ որպես նշանակությամբ: Իթրև տեղացի, նա լավ էր ճանաչում բոլորին:
2. Տե՛ս Իբրև թե:
483
46818
2

իբրև - հոմանիշներ

մ. շ.ն. 1. Իբր, որպես, պես, նման, ինչպես, զերդ, զերթ (բրբ.): 2. Երբ, երբ որ: 3. Իբրև որ, զորօրինակ: 4. Որպես թե, կարծես թե: 5. Քանի որ, որովհետև:
46818
4

իբրև - ռուսերեն թարգմանություն

կ. Как. Իբրև հերոս как герой.
46818
3

իբրև - անգլերեն թարգմանություն