46820
1

իբր թե - բացատրություն

(եղանակավորող բառ)
1. Արտահայտում է կասկած, տարակուսանք, անհավանականություն՝ որպես թե նշանակությամբ: Իբր թե
կարդում է:
2. Նույնը՝ արհամարհանքի՝ բացասման՝ ժխտման երանգով: Իբր թե բան ասացիր:
483
46820
2

իբր թե - հոմանիշներ

46820
4

իբր թե - ռուսերեն թարգմանություն

46820
3

իբր թե - անգլերեն թարգմանություն