46846
1

իգականաբար - բացատրություն

[մակբայ] (քերականագիտություն)
Որպես իգական սեռի (պատկանող):
483
46846
2

իգականաբար - հոմանիշներ

46846
4

իգականաբար - ռուսերեն թարգմանություն

46846
3

իգականաբար - անգլերեն թարգմանություն