46847
1

իգականակազմ - բացատրություն

[ածական] (լեզվաբանություն)
1. Իգական սեռի ձևերից կամ բառերից կազմվող՝ կազմված:
2. Տե՛ս Իգականակերտ:
483
46847
2

իգականակազմ - հոմանիշներ

46847
4

իգականակազմ - ռուսերեն թարգմանություն

46847
3

իգականակազմ - անգլերեն թարգմանություն