46848
1

իգականակերտ - բացատրություն

[ածական] (լեզվաբանություն)
Իգական սեռի ձևեր կամ բառեր կազմող:
483
46848
2

իգականակերտ - հոմանիշներ

46848
4

իգականակերտ - ռուսերեն թարգմանություն

46848
3

իգականակերտ - անգլերեն թարգմանություն