46852
1

իգականացուցիչ - բացատրություն

[ածական] (քերականագիտություն)
Իգական դարձնող, իգական սեռի վերածող:
483
46852
2

իգականացուցիչ - հոմանիշներ

46852
4

իգականացուցիչ - ռուսերեն թարգմանություն

46852
3

իգականացուցիչ - անգլերեն թարգմանություն