46853
1

իգականորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Նույնն Է՝ Իգականաբար:
483
46853
2

իգականորեն - հոմանիշներ

46853
4

իգականորեն - ռուսերեն թարգմանություն

46853
3

իգականորեն - անգլերեն թարգմանություն