46845
1

իգական սեռ - բացատրություն

1. (կենսաբանություն): Կնոջը տղամարդուց և էգին արուից տարբերող կազմախոսական-բնախոսական հատկանիշների ամբողջությունը:
2. (քերականագիտություն) Քերականական սեռերից մեկը, որով ցույց է տրվում, որ գոյականը պատկանում է իգական առարկաների դասին:
483
46845
2

իգական սեռ - հոմանիշներ

46845
4

իգական սեռ - ռուսերեն թարգմանություն

46845
3

իգական սեռ - անգլերեն թարգմանություն