47261
1

իմբիր - բացատրություն

Տե՛ս
Կոճապղպեղ:
488
47261
2

իմբիր - հոմանիշներ

տես Կոճապղպեղ:
47261
4

իմբիր - ռուսերեն թարգմանություն

47261
3

իմբիր - անգլերեն թարգմանություն