25997
1

իրեն գտնել - բացատրություն

1. Սառնարյունությունը՝ սառնորեն դատելու կարողությունը վերականգնել, շփոթմունքից դուրս գալ:
2. Իր կոչումը՝ իր ընդունակություններն ու ձգտումները հասկանալ:
3. Իրեն որևէ տեղում՝ վիճակում տեսնել:
260
25997
2

իրեն գտնել - հոմանիշներ

25997
4

իրեն գտնել - ռուսերեն թարգմանություն

25997
3

իրեն գտնել - անգլերեն թարգմանություն