27945
1

իր դարն ապրել - բացատրություն

1. Կյանքն ավարտել, մեռնել:
2. Զորությունը՝ իշխանությունը ևն կորցնել:
3. Հնանալ, գործածությունից դուրս գալ:
281
27945
2

իր դարն ապրել - հոմանիշներ

1 նշան.:
27945
4

իր դարն ապրել - ռուսերեն թարգմանություն

27945
3

իր դարն ապրել - անգլերեն թարգմանություն