46798
1

ի բաց - բացատրություն

1. [մակբայ] (հնացած) Հեռու, դենը: Նոքա չերթան սրտես ի բաց (Մ. Պեշիկթաշլյան):
2. Որպես բաղադրյալ նախադրություն՝ հետևյալ կապակցությունների մեջ՝
ա) Ի բաց առյալ:
բ) Ի բաց առնել:
483
46798
2

ի բաց - հոմանիշներ

46798
4

ի բաց - ռուսերեն թարգմանություն

46798
3

ի բաց - անգլերեն թարգմանություն