46800
1

ի բացակայության - բացատրություն

[մակբայ]
Բացակայությամբ, բացակա կերպով:
483
46800
2

ի բացակայության - հոմանիշներ

46800
4

ի բացակայության - ռուսերեն թարգմանություն

46800
3

ի բացակայության - անգլերեն թարգմանություն