36028
1

ի զարմանս - բացատրություն

[մակբայ]
1. Իբրև զարմանք, զարմանալու համար:
2. Զարմանք պատճառելով, զարմանքի առիթ ծառայելով, իբրև զարմանքի առարկա:
367
36028
2

ի զարմանս - հոմանիշներ

36028
4

ի զարմանս - ռուսերեն թարգմանություն

36028
3

ի զարմանս - անգլերեն թարգմանություն