49009
1

լա - բացատրություն

1)

[ժխտական դերբայ և ըղձական] (եզակի 2րդ դեմք)
Լալ -ի:

2)

Տե՛ս
Լյա:

3)

[ձայնարկություն]
Կրկներգային բացականչություն ժողովրդական երգերի ամեն մի տան վերջում (կրկնվում Է երկուսից չորս անգամ՝ լա-լա..., լա-լա-լա-լա):
510
49009
2

լա - հոմանիշներ

տես Բսդց, Իսկ 1 նշան.:
49009
4

լա - ռուսերեն թարգմանություն

49009
3

լա - անգլերեն թարգմանություն