49113
1

լազուտ - բացատրություն

Տե՛ս
Եգիպտացորեն:
511
49113
2

լազուտ - հոմանիշներ

տես Եգիպտացորեն:
49113
4

լազուտ - ռուսերեն թարգմանություն

49113
3

լազուտ - անգլերեն թարգմանություն