49124
1

լազուրերանգ - բացատրություն

[ածական]
Նույնն է՝ Լազուրագույն:
511
49124
2

լազուրերանգ - հոմանիշներ

49124
4

լազուրերանգ - ռուսերեն թարգմանություն

49124
3

լազուրերանգ - անգլերեն թարգմանություն