49127
1

լազուրք - բացատրություն

Տե՛ս
Լազուր:
511
49127
2

լազուրք - հոմանիշներ

49127
4

լազուրք - ռուսերեն թարգմանություն

49127
3

լազուրք - անգլերեն թարգմանություն